آلبوم جدید و بسیار زیبای میثاق به نام شریک . با 5 کیفیت متفاوت ...

320 MP3

دانلود کل آلبوم در یک فایل زیپ     Rapidshare     Directlink

01 Sharik.mp3      
02 Ashegham.mp3      
03 Bi Vafa.mp3      
04 Shabe Yalda.mp3      
05 Vaveyla.mp3      
06 Hargez.mp3      
07 Cheshm Ghashang.mp3      
08 Donya.mp3      
09 Eshghe Nahani.mp3      
10 Yeki Az In Roza.mp3      
11 Ghasideh.mp3      
12 Khodahafez.mp3

 

192 MP3

دانلود کل آلبوم در یک فایل زیپ     Rapidshare     Directlink

01 Sharik.mp3      
02 Ashegham.mp3      
03 Bi Vafa.mp3      
04 Shabe Yalda.mp3      
05 Vaveyla.mp3      
06 Hargez.mp3      
07 Cheshm Ghashang.mp3      
08 Donya.mp3      
09 Eshghe Nahani.mp3      
10 Yeki Az In Roza.mp3      
11 Ghasideh.mp3      
12 Khodahafez.mp3

 

128 MP3

دانلود کل آلبوم در یک فایل زیپ     Rapidshare     Directlink

01 Sharik.mp3      
02 Ashegham.mp3      
03 Bi Vafa.mp3      
04 Shabe Yalda.mp3      
05 Vaveyla.mp3      
06 Hargez.mp3      
07 Cheshm Ghashang.mp3      
08 Donya.mp3      
09 Eshghe Nahani.mp3      
10 Yeki Az In Roza.mp3      
11 Ghasideh.mp3      
12 Khodahafez.mp3


 

OGG 64

دانلود کل آلبوم در یک فایل زیپ     Rapidshare     Directlink

01 Sharik.ogg      
02 Ashegham.ogg      
03 Bi Vafa.ogg      
04 Shabe Yalda.ogg      
05 Vaveyla.ogg      
06 Hargez.ogg      
07 Cheshm Ghashang.ogg      
08 Donya.ogg      
09 Eshghe Nahani.ogg      
10 Yeki Az In Roza.ogg      
11 Ghasideh.ogg      
12 Khodahafez.ogg
WMA 20

دانلود کل آلبوم در یک فایل زیپ     Rapidshare     Directlink

01 Sharik.wma      
02 Ashegham.wma      
03 Bi Vafa.wma      
04 Shabe Yalda.wma      
05 Vaveyla.wma      
06 Hargez.wma      
07 Cheshm Ghashang.wma      
08 Donya.wma      
09 Eshghe Nahani.wma      
10 Yeki Az In Roza.wma      
11 Ghasideh.wma      
12 Khodahafez.wma