آلبوم جدید و بسیار زیبای رحیم شهریاری با نام کیم بیلیر ... با 3 کیفیت متفاوت ...

MP3 128

دانلود کل آلبوم در یک فایل زیپ    
Rapidshare     Directlink

01 Shirin San (Gozlayajayam).mp3      
02 Gal Gorusha.mp3      
03 Vafasiz.mp3      
04 Bas Na Deyim.mp3      
05 Kim Bilir.mp3      
06 Sular Sonasi.mp3      
07 Seva Bilmazsan.mp3      
08 Nadan Di.mp3      
09 Tanha.mp3      
10 Qara Goz.mp3.mp3      
11 Eshqin Kitabi.mp3      
12 Istayiram Galasan.mp3


 
OGG 64

دانلود کل آلبوم در یک فایل زیپ     Rapidshare     Directlink

01 Shirin San (Gozlayajayam).ogg      
02 Gal Gorusha.ogg      
03 Vafasiz.ogg      
04 Bas Na Deyim.ogg      
05 Kim Bilir.ogg      
06 Sular Sonasi.ogg      
07 Seva Bilmazsan.ogg      
08 Nadan Di.ogg      
09 Tanha.ogg      
10 Qara Goz.mp3.ogg      
11 Eshqin Kitabi.ogg      
12 Istayiram Galasan.ogg


 

WMA 20

دانلود کل آلبوم در یک فایل زیپ     Rapidshare     Directlink

01 Shirin San (Gozlayajayam).wma      
02 Gal Gorusha.wma      
03 Vafasiz.wma      
04 Bas Na Deyim.wma      
05 Kim Bilir.wma      
06 Sular Sonasi.wma      
07 Seva Bilmazsan.wma      
08 Nadan Di.wma      
09 Tanha.wma      
10 Qara Goz.mp3.wma      
11 Eshqin Kitabi.wma      
12 Istayiram Galasan.wma