ریمیکس جدید و زیبای آهنگ سرسپرده اندی با تنظیم میلاد سیاه پشت و مانی با سه کیفیت متفاوت

آهنگ با كیفیت MP3 128

سرسپرده ( ریمیکس )

آهنگ با كیفیت  64 OGG

سرسپرده ( ریمیکس ) 

آهنگ با كیفیت 20 WMA

سرسپرده ( ریمیکس )