آلبوم جدید و بسیار زیبای حسین اسکندری به نام شک . با 4 کیفیت متفاوت ...

MP3 192

دانلود کل آلبوم در یک فایل زیپ    
Rapidshare     Directlink

Hosein Eskandari - Shak 01 Roze Hadese mp3      
Hosein Eskandari - Shak 02 Shekayat mp3      
Hosein Eskandari - Shak 03 Khoda Hafez mp3      
Hosein Eskandari - Shak 04 Forsat mp3      
Hosein Eskandari - Shak 05 Adat mp3      
Hosein Eskandari - Shak 06 Khiyal mp3      
Hosein Eskandari - Shak 07 Shak mp3      
Hosein Eskandari - Shak 08 Gole Maryam mp3

                             
MP3 128

دانلود کل آلبوم در یک فایل زیپ     Rapidshare     Directlink

Hosein Eskandari - Shak 01 Roze Hadese mp3      
Hosein Eskandari - Shak 02 Shekayat mp3      
Hosein Eskandari - Shak 03 Khoda Hafez mp3      
Hosein Eskandari - Shak 04 Forsat mp3      
Hosein Eskandari - Shak 05 Adat mp3      
Hosein Eskandari - Shak 06 Khiyal mp3      
Hosein Eskandari - Shak 07 Shak mp3      
Hosein Eskandari - Shak 08 Gole Maryam mp3
 
 
OGG 64

دانلود کل آلبوم در یک فایل زیپ     Rapidshare     Directlink

Hosein Eskandari - Shak 01 Roze Hadese ogg      
Hosein Eskandari - Shak 02 Shekayat ogg      
Hosein Eskandari - Shak 03 Khoda Hafez ogg      
Hosein Eskandari - Shak 04 Forsat ogg      
Hosein Eskandari - Shak 05 Adat ogg      
Hosein Eskandari - Shak 06 Khiyal ogg      
Hosein Eskandari - Shak 07 Shak ogg      
Hosein Eskandari - Shak 08 Gole Maryam ogg  

      
WMA 20

دانلود کل آلبوم در یک فایل زیپ     Rapidshare     Directlink

Hosein Eskandari - Shak 01 Roze Hadese wma      
Hosein Eskandari - Shak 02 Shekayat wma      
Hosein Eskandari - Shak 03 Khoda Hafez wma      
Hosein Eskandari - Shak 04 Forsat wma      
Hosein Eskandari - Shak 05 Adat wma      
Hosein Eskandari - Shak 06 Khiyal wma      
Hosein Eskandari - Shak 07 Shak wma      
Hosein Eskandari - Shak 08 Gole Maryam wma